Doporučujeme

Energie ze solárních panelů dodává domácnostem částečnou energetickou soběstačnost. Díky fotovoltaice proto nemusíte být zcela závislí na dodávkách elektřiny ze sítě, neboť využíváte vlastní energii.

Vysoká provozní spolehlivost. Nejnovější invertorová technologie našich tepelných čerpadel zajišťuje vysokou účinnost A++. Záruka na všechny naše dodávaná tepelná čerpadla je 5+2 let. 

image

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace   

(vyhlášení výzvy  8.3.2022, příjem žádostí od 30.11.2022)


Aktualizováno dne 29. 8. 2022:

Vážení uchazeči o podporu ve Výzvě „Fotovoltaické systémy s/bez akumulace“,
s ohledem na stávající energetickou situaci a možné budoucí krizové scénáře v odvětví prodlužujeme příjem žádostí o podporu na nový termín 30. listopadu 2022. S touto informací dále sdělujeme, že dodatečné nezbytné prostředky pro další podané žádosti budou realizovány v rámci finančních možností Národního plánu obnovy a iniciativy REPowerEU, kde připravujeme dodatečnou obálku ve výši až 2 mld. Kč. Zároveň tímto prodlužujeme termín pro dodání podkladů k ROPD ze 180 na 270 dní (bod 8.3 Výzvy).


Aktivity:

 • podpora výstavby fotovoltaických elektráren s výkonem do 1 MWh,
 • pouze pro instalace na střechách a fasádách firemních objektů (nejsou podporovány instalace na pozemcích),
 • uznatelným nákladem bude také akumulace energie, která by měla sloužit k optimalizaci výroby elektrické energie,
 • možnost vlastní spotřeby energie nebo prodej do sítě.


Způsobilé výdaje:

 • Investiční náklady na samotnou instalaci fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie, které zahrnují:
  • fotovoltaické panely, nosné konstrukce fotovoltaických panelů, střídače, rozvaděče, kabeláž, akumulační baterie, řídící software, drobný montážní materiál, doprava, instalace, VRN (vedlejší náklady).
 • Projektová dokumentace stavby (fotovoltaické elektrárny)
  • externě nakupované služby projektantů při tvorbě dokumentace:
   • realizační dokumentace stavby,
   • dokumentace skutečného provedení stavby.
 • Inženýrská činnost ve výstavbě


Alokace:

  • 4 mld. Kč
  • příjem žádostí garantován 1 měsíc
Míra podpory:
 • 35 % pořízení a instalace FVE
 • 50 % akumulace energie (baterie) mimo území hlavního města Prahy
 • 45 % akumulace energie (baterie) na území hlavního města Prahy

Kdo může žádat:

 • podnikatelské subjekty (OSVČ, MPS a VP do 3 tis. zaměstnanců) na území celé ČR - vyjma podniků vlastněných 100 % veřejným subjektem (netýká se státní organizace Správa železnic) a podniků provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky.


Termín výzvy:

  • Termín vyhlášení výzvy:                                                                    08.03. 2022
  • Plánovaný příjem žádostí:                                                                22.03. 2022
  • Plánované ukončení příjmu žádostí:                                             31.08.2022   
  • Nejzazší datum ukončení projektu:                                               30. 11. 2023
  • Doba udržitelnosti projektu:                                                             5 let
  • Předpokládaný termín připojení musí být nejpozději              31. 8. 2023.

image

Celé znění výzvy, včetně všech dokumentů naleznete u poskytovatele dotace.