Aktualizace Prohlášení k velikosti podniku

Dne 23. 11. 2022 došlo k aktualizaci dokumentu Prohlášení k velikosti podniku. Důvodem aktualizace je přidání prohlášení k exogenním změnám a tabulky pro zaznamenávání původní vlastnické struktury. Nový dokument naleznete ZDE.


Zdroj: agentura-api.org

image


                 První výzvy z OP TAK jsou tu.

Přinášíme Vám důležité informace z OP Technologie a aplikace 
pro konkurenceschopnost.

                                    Vyhlášeny první výzvy z OP TAK

V pondělí 15. 8. 2022 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Operačního program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) první následující výzvy.

Inovace – výzva I
Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva IObnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny – výzva I
Proof of Concept – výzva I
Úspory energie – výzva I

OP TAK Zahajovací konference OP TAK STARTUJE


Dne 2.6. 2022 proběhla zahajovací konference nového Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), který se již tradičně zaměří na podporu českých podnikatelů. Na jednotlivé aktivity je pro vás z fondů EU připraveno celkem 81,5 miliard korun, a to už stojí za pozornost. Podoba OP TAK je nyní v závěrečném kole vyjednávání s Evropskou komisí a finální schválení programu se očekává v červnu tohoto roku. Rádi bychom vám při této příležitosti přiblížili podporované oblasti a představili aktuální novinky. V neposlední řadě vás také chceme nalákat na první otevřené výzvy OP TAK v letních měsících. 

Kdo se nestihl na konferenci registrovat, případně konference zúčastnit, níže vám přinášíme možnost záznam celé konference shlédnout.

image
image
image

1 000 000 000 Kč alokace výzvy 2.7 Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda s příjmem žádostí od 12.5.2022

  • lze podpořit urychlení přechodu na oběhové hospodářství v České republice, předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými surovinami, zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích, zvýšit surovinovou bezpečnost České republiky.
  • Podporovanými aktivitami jsou: a) Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku zvýšením účinností rozvodů b) Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity c) Úspora spotřeby vody využitím dešťové vody v rámci hospodaření podniku d) Úspora spotřeby vody recyklací nebo cirkulací vody v rámci hospodaření podniku.
  •  Minimální výše dotace1 mil. Kč a maximální do výše 25 mil Kč. 
  • Podpora je poskytována až do výše 40 % ZV. 

celé znění výzvy včetně dokumentů ZDE

Schvalování programu a první výzvy OP TAK

Publikováno: 2.5.2022
Autor: mpo.cz


Přečtěte si aktuální informace o právě probíhajícím schvalovacím procesu Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost ze strany Evropské komise, rozpočtu, harmonogramu výzev, změnách oproti OP PIK, zaměřeních vedoucích k úspěchům podnikatelů na trhu.

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) se připravuje k prvním výzvám, aby podpora přesahující celkově 80 miliard korun v oblastech inovací a udržitelné ekonomiky mohla začít proudit k úspěšným žadatelům. Dveře dotačního procesu se odemknou, jakmile Evropská komise (EK) k těmto prostředkům podpory předá pomyslný klíč. Dlouhodobě nicméně dochází ke zpožďování reakcí EK v rámci vyjednávání programu, tudíž s ohledem na lhůty vyplývající z interních procesů EK lze očekávat posun schválení OP TAK, resp. vyhlášení prvních výzev.

Po posledním kole připomínek EK zůstávají otevřené některé body, a rovněž je dokončováno schvalování Dohody o partnerství, která je zastřešujícím dokumentem pro čerpání fondů EU,
a musí být schválena ještě před schválením programu. Z těchto důvodů dochází ke změně celého harmonogramu. Při pozitivním vývoji můžeme předpokládat schválení OP TAK v červnu 2022.
První výzvy by se pak mohly otevírat v červenci 2022.
Harmonogram výzev OP TAK v roce 2022 bude reflektovat nezbytnost dočerpání předchozího programu OP PIK (2014-2020) a bude koordinován s výzvami NPO. Uživatelé zorientovaní v OP PIK postřehnou v OP TAK několik změn. Automatizovanější systémová aplikace MS2021+ pro přijímání a následné hodnocení žádostí. Nastavení zjednodušených metod vykazování. Intenzivnější podpora v oblastech výzkumu a vývoje, digitalizace, inteligentní energetiky nebo cirkulární ekonomiky. Novelizována budou také pravidla veřejné podpory (GBER).
Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost je pro české podnikatele výjimečnou šancí, jak posílit svůj rozvoj díky inovačním řešenímdigitalizaciautomatizaci, a zároveň uspět na trhu při respektování udržitelnosti.

image
image
image

Zdroj financování: 
Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)

Výše alokace pro OP TAK: 
81,5 mld. Kč / 3,2 mld. EUR

Forma podpory:
  • dotace
  • finanční nástroje (zpravidla pro malé projekty a projekty s vyšší rentabilitou)

Kdo bude moci žádat?
  • zejména malé a střední podniky
  • ve vybraných prioritách a aktivitách i velké podniky nad 250 zaměstnanců

Podporované území:
  • ČR mimo Hlavní město Praha

Zdroj: Agentura pro Podnikání a Inovace