image

        Aktualizace: Harmonogram výzev OP TAK
                                pro rok 2023 a 2024

image

Je libo podporu na e-auto a dobíjecí stanici?

Základem produktu Záruka Elektromobilita bude záruka s finančním příspěvkem za úvěr od leasingové společnosti nebo komerční banky, která bude mít s NRB podepsanou Smlouvu o spolupráci (seznam bude zveřejněn na stránkách NRB po spuštění programu).

Minimální výše úvěru bude stanovena na 300 tis. Kč a max. výše úvěru u osobního bezemisního vozidla (kategorie M1) bude stanovena na 1,5 mil. Kč. Dále bude možné tímto nástrojem možné podpořit pořízení vozidel kategorie N1 a N2. Max. cena pořizovaného vozidla kategorie M1 bude 1,5 mil. Kč bez DPH (DPH není způsobilý výdaj programu).

Max. výše finančního příspěvku u vozidla kategorie M1 je 200 tis. Kč. Příspěvek bude vyplacen po pořízení vozidla na základě žádosti Klienta.

V rámci projektu bude možné pořídit i dobíjecí stanici. Výše úvěru a finanční příspěvek bude stanoven na základě typu pořizované dobíjecí stanice.

Program je pro celou ČR a velikost podniku není omezena.

Výše příspěvku bude omezena volným limitem klienta v registru de minimis. V případě, že klient má v tomto registru volný dostatečný limit, tak bude příspěvek vyplacen v max. možné výši.


- informace čerpané přímo od NRBimage

1 000 000 000 Kč alokace výzvy 2.7 Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda s příjmem žádostí od 12.5.2022

  • lze podpořit urychlení přechodu na oběhové hospodářství v České republice, předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými surovinami, zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích, zvýšit surovinovou bezpečnost České republiky.
  • Podporovanými aktivitami jsou: a) Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku zvýšením účinností rozvodů b) Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity c) Úspora spotřeby vody využitím dešťové vody v rámci hospodaření podniku d) Úspora spotřeby vody recyklací nebo cirkulací vody v rámci hospodaření podniku.
  •  Minimální výše dotace1 mil. Kč a maximální do výše 25 mil Kč. 
  • Podpora je poskytována až do výše 40 % ZV. 

celé znění výzvy včetně dokumentů ZDE

Schvalování programu a první výzvy OP TAK

Publikováno: 2.5.2022
Autor: mpo.cz


Přečtěte si aktuální informace o právě probíhajícím schvalovacím procesu Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost ze strany Evropské komise, rozpočtu, harmonogramu výzev, změnách oproti OP PIK, zaměřeních vedoucích k úspěchům podnikatelů na trhu.

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) se připravuje k prvním výzvám, aby podpora přesahující celkově 80 miliard korun v oblastech inovací a udržitelné ekonomiky mohla začít proudit k úspěšným žadatelům. Dveře dotačního procesu se odemknou, jakmile Evropská komise (EK) k těmto prostředkům podpory předá pomyslný klíč. Dlouhodobě nicméně dochází ke zpožďování reakcí EK v rámci vyjednávání programu, tudíž s ohledem na lhůty vyplývající z interních procesů EK lze očekávat posun schválení OP TAK, resp. vyhlášení prvních výzev.

Po posledním kole připomínek EK zůstávají otevřené některé body, a rovněž je dokončováno schvalování Dohody o partnerství, která je zastřešujícím dokumentem pro čerpání fondů EU,
a musí být schválena ještě před schválením programu. Z těchto důvodů dochází ke změně celého harmonogramu. Při pozitivním vývoji můžeme předpokládat schválení OP TAK v červnu 2022.
První výzvy by se pak mohly otevírat v červenci 2022.
Harmonogram výzev OP TAK v roce 2022 bude reflektovat nezbytnost dočerpání předchozího programu OP PIK (2014-2020) a bude koordinován s výzvami NPO. Uživatelé zorientovaní v OP PIK postřehnou v OP TAK několik změn. Automatizovanější systémová aplikace MS2021+ pro přijímání a následné hodnocení žádostí. Nastavení zjednodušených metod vykazování. Intenzivnější podpora v oblastech výzkumu a vývoje, digitalizace, inteligentní energetiky nebo cirkulární ekonomiky. Novelizována budou také pravidla veřejné podpory (GBER).
Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost je pro české podnikatele výjimečnou šancí, jak posílit svůj rozvoj díky inovačním řešenímdigitalizaciautomatizaci, a zároveň uspět na trhu při respektování udržitelnosti.

image
image
image

Operační program (OP TAK) 2021/2027

Zdroj financování: 
Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)

Výše alokace pro OP TAK: 
81,5 mld. Kč / 3,2 mld. EUR

Forma podpory:
  • dotace
  • finanční nástroje (zpravidla pro malé projekty a projekty s vyšší rentabilitou)

Kdo bude moci žádat?
  • zejména malé a střední podniky
  • ve vybraných prioritách a aktivitách i velké podniky nad 250 zaměstnanců

Podporované území:
  • ČR mimo Hlavní město Praha

Harmonogram  březen 2022

Zdroj: Agentura pro Podnikání a Inovace