Podpora nákupu vozidel – vozidla (elektrická, H2, e-cargokola) 
!!! Výzva v původní podobě pro podnikatelské subjekty nebyla schválena !!!
Zatím je podpora pouze pro veřejné subjekty. 
BUDEME ZDE INFORMOVAT O PŘÍPADNÝCH DALŠÍCH MOŽNOSTECH.

Podporované kategorie silničních vozidel:
e-cargo ekola s přepravním boxem nebo přepravní plochou, L (motocykly, čtyřkolky), 
M1 (osobní), M2 a M3 do 7,5t (minibus), N1 a N2 do 12t (nákladní), )speciální stroje (SS)

Podporovány jsou pouze bateriová elektrická vozidla (BEV) a na vodíkový pohon (FCEV - H2)


 Pořízení neveřejných plnicích a dobíjecích stanic
  • stanice mohou být umístěny v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu pro elektromobily.
  • dobíjecí stanice může být doplněna o baterii případně FVE, za předpokladu, že baterie   i FVE je součástí nabíjecí stanice.

KDO MŮŽE ZÍSKAT DOTACI

  • Podnikatelský subjekt (malé, střední a velké podniky – do 3000 zaměstnanců, tzv.mid caps), který má ke dni podání žádosti uzavřena min. 2 po sobě následující účetní období.
  • Žadatel, jež je oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti
  • Žadatel, který má ke dni podání žádosti zapsané majitele v evidenci skutečných majitelů a zveřejněné účetní závěrky za poslední dvě uzavřená zdaňovací období
  • Žadatel, který nemá dluhy a nedoplatky vůči státu a veřejným institucím, není v konkursu, insolvenci apod.
  • Žadatelem nemůže být osoba podnikající v zemědělské prvovýrobě (CZ-NACE A 01, A 02, A03)

Velikost podniku

Skutečná míra podpory

Max. výše podpory na vozidlo

Malý podnik

27 %

337 000 Kč

Střední podnik

22,5 %

281 000 Kč

Velký podnik

18 %

225 000 Kč

Žadatel s celé ČR včetně území hl. Města Prahy 
Vyhlášení výzvy  2.Q 2022

image

Kontaktujte nás, zajistíme Vám kompletní vyřízení dotace.