Inovační vouchery – Výzva VI        otevřená výzva do 31.12.2022

             Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků                                                                                                                                                                              Kdo může žádat:  malé a střední podniky

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací
  • měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy,  ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení
  • modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):
Podpora je poskytována pro malé a střední podniky ve třech režimech, v závislosti na požadované výši způsobilých výdajů projektu, tj. v režimech míry podpory 50%, 75 % a 85 % z prokázaných způsobilých výdajů.
 
          Maximální výše požadovaných ZV v rozpětí od 58 824 Kč do 499 999 Kč 

  • 85 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě projektu zabývajících se problematikou sucha
  • 75 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě projektů nezabývajících se problematikou sucha (viz bod 8.1. Výzvy)                                                                         Maximální výše požadovaných ZV v rozpětí od 500 000 Kč do 1 999 999 Kč
  • 50 % z prokázaných způsobilých výdajů

Specifika a omezení:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
  • každý žadatel (1 IČ) je oprávněn předložit maximálně 3 projekty

image

Celé znění výzvy, včetně všech dokumentů naleznete u poskytovatele dotace. 

✆  737 143 086

✉  info@najdi-dotace-granty.cz